Dzisiaj jest Poniedziałek 22-07-2024

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej
  

Warunki Współpracy z OMEGA

 
Paragraf 1. Warunki wstępne
1.1. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza akceptację warunków współpracy z OMEGA Biuro Promocji i Reklamy z siedzibą w 30-150 Kraków, ul.Armii Krajowej 87/3.
1.2. Zamówienia przyjmowane są do realizacji poprzez stronę www.kalendarze.kbo.pl jako zakup do koszyka, e-mailem lub faksem poprzez przesłanie wypełnionego formularza zamówienia.
1.3. Jeśli kupowany produkt ma być znakowany lub jest wzorem indywidualnym wraz ze zleceniem klient przesyła pliki z projektem zamawianego produktu zgodnie z Paragrafem 3 warunków współpracy.
1.4. Druk złożonego zlecenia jest odsyłany przez Omega wraz z projektem na adres e-mail podany przy składaniu zlecenia lub przy rejestracji.
 Zamawiający drukuje druk zamówienia wraz projektem, podpisuje zlecenie oraz projekt i odsyła faksem do Omega.
Dopuszczamy możliwość przesłania podpisanego druku zlecenia i projektu drogę mailową.  
Paragraf 2. Oferta
2.1. Wszystkie materiały wykonane są zgodnie z parametrami technicznymi i przykładami opisanymi w ofercie na www.kalendarze.kbo.pl
2.2. Nakłady minimalne oferowanych produktów ujęte są w cennikach zamieszczonych na stronie www.kalendarze.kbo.pl
2.3. Projekty wykonywane na zlecenie zamawiającego są własnością OMEGA i mogą być wykorzystane jedynie do druku materiałów w OMEGA. Zamawiający nie może wykorzystać ich do druku poza OMEGA chyba ze strony zgodnie ustalą inaczej.
2.4. Zamawiający oświadcza że jest właścicielem praw autorskich do przesyłanych materiałów do wykonania projektów.
Zamawiający potwierdza ten fakt akceptując projekt do druku poprzez jego podpisanie. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność, wynikającą z naruszenia jakichkolwiek praw i dóbr innych podmiotów.
Paragraf 3. Przygotowanie plików, archiwizacja
3.1. Wszystkie pliki przysłane przez Zamawiającego do OMEGA drogą internetową stanowią własność klienta. Klient oświadcza że jest właścicielem praw autorskich do przysyłanych materiałów i OMEGA nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tych praw jeśli po ich wydrukowaniu osoby trzecie będą dochodziły swoich roszczeń. Materiały te są archiwizowane a zamawiający wyraża zgodę na ich archiwizowanie. Są one udostępniane Klientowi w przypadku zgubienia plików lub w celu dokonania w nich poprawek. Osoby trzecie nie mają dostępu do tych plików.
3.2. Zamawiający przygotowuje i przesyła pliki zgodne z opisem zawartym w ofercie w formatach: JPEG, CDR, PDF, TIF, EPS lub AI, CMYK, bitmapy 500 dpi, fonty zamienione na krzywe, w wymiarach określonych dla poszczególnych produktów (wraz ze spadami). OMEGA udostępnia na stronie WWW.plenerowe.kbo.pl, szablony które klient może pobrać i w oparciu o nie przygotować projekt.
3.3. OMEGA nie przyjmuje do druku matryc (CTP, CFT), ani też zamkniętych plików np. *.prn, *.ps.
3.4. OMEGA nie ingeruje i nie odpowiada za treść przesyłanych prac. Nie dokonuje żadnych zmian w dostarczonych plikach. Zamówienia wydrukowane z plików źle przygotowanych przez zamawiającego nie mogą być traktowane jako podstawa reklamacji.
3.5. OMEGA zobowiązuje się do powiadamiania klientów drogą e-mail o uszkodzonych lub brakujących plikach.
3.6 Jeśli dostarczone materiały wymagają obróbki komputerowej, do zlecenia doliczone zostaną koszty niezbędnej pracy grafika według aktualnie obowiązujących stawek zamieszczonych w cenniku na stronie www.kalendarze.kbo.pl
3.7. W przypadku zlecenia wykonania projektu przez OMEGA klient określa w sposób precyzyjny kolorystykę podając kolor w skali Pantone oraz jego rozbarwienie CMYK.
Jeśli klient nie określi kolorystyki OMEGA zakłada kolory podstawowe a klient nie ma prawa do reklamacji ze względu na rozbieżność koloru od oczekiwanego.
3.8. Uzyskanie kolorów nadruku w skali Pantone jest możliwe wyłącznie na białym podłożu; na innym tle kolory będą zbliżone. Sąsiedztwo innych kolorów zaburza percepcję koloru nadruku
Paragraf 4. Terminy, odbiór i wysyłka, opakowanie
4.1. Czas realizacji zamówień trwa od 14 do 28 dni od daty podpisania zlecenia przez zamawiającego, przyjęcia zlecenia do realizacji, oraz wpłaty zaliczki w wysoko?ci 30% wartości brutto zamówienia. Fakt przyjęcia zlecenia do realizacji jest każdorazowo potwierdzany przez OMEGA. Czas realizacji dużych zleceń może być dłuższy niż 28 dni, ale w takich przypadkach klient jest o tym informowany przed podpisaniem zlecenia.
4.2. Odbiór towaru odbywa się osobiście w siedzibie OMEGA lub dostarczany jest przesyłką kurierską na koszt zamawiającego.
Koszt przesyłki jest refakturowany osobną pozycją na fakturze VAT
4.3. OMEGA nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub opóźnienia powstałe w czasie transportu przesyłki firmą kurierską.
4.4. W przypadku opóźnienia będą uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie poinformować firmą OMEGA i spisać w obecności kuriera "protokół szkody".
4.5. Zastrzegamy sobie prawo dostarczenia większej lub mniejszej ilości zamówionego towaru (do 5 %). Klient ponosi koszt faktycznie dostarczonej ilości danego artykułu.
Paragraf
5. Płatności, reklamacje, zwroty
5.1. Za wykonane zamówienie i przesyłkę OMEGA wystawia na rzecz Zamawiającego fakturę VAT.
5.2. Ceny podane w cenniku są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT (23%).
5.3. Zapłata za fakturę następuje gotówką przy osobistym odbiorze zamówionego towaru,  za pobraniem - następuje w chwili odbioru zamówienia przez Zamawiającego od kuriera firmy kurierskiej, lub przelewem przed wysłaniem towaru do klienta.
5.4. Zamawiający wpłaca zaliczkę na konto OMEGA w wysokości 30% wartości zamówienia brutto przed rozpoczęciem produkcji. Pozostałą część zapłaty następuje zgodnie z punktem 5.3.  
5.5. Wpłaty należy dokonywać na rachunek Bankowy : OMEGA Biuro Promocji i Reklamy, 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 87/3, Bre Bank S.A. M-Bank 25 1140 2004 0000 3102 3246 7251. Wpłaty na inny rachunek nie mogą być podstawą do wydania towaru.
5.6. W wyjątkowych sytuacjach istniej możliwość odroczenia terminu płatności. W takim przypadku zamawiający przesyła do OMEGA komplet aktualnych dokumentów firmy: Wpis do ewidencji działalności Gospodarczej lub KRS, Regon, NIP.
5.7. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić w terminie 3 dni czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.
5.8. Reklamację Zamawiający winien złożyć OMEGA wyłącznie poprzez   stronę internetową wpisując jako temat wiadomości REKLAMACJA, nie później niż 3 dni od daty otrzymania zamówienia. W mailu należy opisać szczegółowo powód reklamacji. Nie będą rozpatrywane żadne reklamacje złożone telefonicznie.
5.9. W przypadku uznanej reklamacji OMEGA zobowiązuje się do powtórnego wykonania zlecenia w najszybszym możliwym terminie, zgodnie z harmonogramem produkcji.
5.10. Reklamacje dotyczące jakości druku będą rozpatrywane na postawie zwróconego do OMEGA w 100 % nakładu.
5.11. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą uwzględnione tylko w przypadku zamówień złożonych wraz ze wzorem do druku rastrem stochastycznym.
OMEGA nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między oczekiwaniami klienta a faktycznym wykonaniem zleceń, jeśli wcześniej nie dostarczył on żadnego wzoru do druku.
OMEGA nie gwarantuje powtarzalności kolorów w kolejnych nakładach druków.
5.12. Na żądanie OMEGA cały nakład reklamowanego towaru Zamawiający jest zobowiązany do odesłania firmą kurierską na koszt odbiorcy do 7 dni od daty jego otrzymania. W przypadku przekroczenia tego terminu, reklamacja zostanie odrzucona. Reklamowane druki odsyłane bez żądania ze strony OMEGA nie będą przyjmowane.
5.13. OMEGA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, utrudnienia lub brak sprzedaży powstałych wskutek powtórnego wykonania zamówienia.
5.14. W przypadku opóźnienia w druku z przyczyn niezależnych od OMEGA reklamacje nie będą uznawane.
5.15. Klient nie ma prawa do reklamacji ze względu na ilość otrzymanego towaru, jeśli rozbieżność ilości dostarczonego towaru nie przekracza 5% zamówienia.
5.16. OMEGA nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przekroczenia terminu realizacji zamówienia.
Paragraf
6. Inne
6.1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z OMEGA jest Sąd Rejonowy w Krakowie.
6.2. Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży do chwili całkowitej zapłaty za towar.
6.3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez nas artykułów do celów promocyjnych OMEGA.
.
.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. Zgadzam się